Spolupráce při realizaci stavby

stavební dozor/stavbyvedoucí

technický dozor stavebníka (TDS)

výběr zhotovitele

koordinace stavby

Inženýrská činnost

jednání se stavebním úřadem, dotčenými orgány a dalšími institucemi

Projekční činnost

všechny stupně projektové dokumentace

projekty pro dotace Nová zelená úsporám

JG Projekce

Zabýváme se projekční a inženýrskou činností ve výstavbě, v oblasti pozemních a průmyslových staveb.

Nabízíme kompletní servis od architektonické studie Vašeho stavebního záměru, přes projektovou dokumentaci, zajištění všech nutných povolení, vyjádření a stanovisek až po spolupráci během výstavby ve formě autorského nebo stavebního dozoru, až po kolaudaci.

Dále naše činnost zahrnuje výkon technické dozoru stavebníka na projektech realizovaných z veřejných financí.

Naše kancelář sídlí v Olomouci. Upřednostňujeme osobní kontakt, nicméně dnešní komunikační technologie zkracují vzdálenosti a dovolují realizaci projektu i na „delší“ vzdálenosti. I s tímto máme zkušenosti.

Při zpracování projektů klademe velký důraz na individuální přístup a komplexnost námi poskytovaných služeb. Snažíme se navrhovat vysoce funkční a praktické řešení, které je zároveň výrazně estetické.

Našim cílem je kvalitní výstup a maximální spokojenost klienta.