Reference


2000-2006


Projekty realizované při studiu

 • Rodinný dům Olomouc - Černovír
  • projekt pro stavební povolení
 • Rodinný dům v Bukovanech
  • projekt vnitřní plynoinstalace
 • Rodinný dům v Mrsklesích
  • zaměření stávajícího stavu, studie rekonstrukce dispozice
 • Rekonstrukce střechy bytového domu – Trnkova15
  • projekt pro realizaci stavby
 • Rodinný dům ve Veselíčku I.
  • projekt pro stavební povolení
 • Rodinný dům v Bělkovicích - Lašťanech
  • projekt vnitřní plynoinstalace
 • Stavební úpravy rodinného domu v Lutíně
  • projekt pro stavební povolení
 • Zahradní domek u rodinného domu v Topolanech
  • projekt pro stavební povolení
 • Rekonstrukce rodinného domu v Nákle
  • projekt pro stavební povolení

2006-2009

 Projekty realizované při zaměstnání v pozici stavbyvedocího

 • Rekonstrukce střechy rodinného domu v Bohuňovicích
  • projekt pro stavební povolení
 • Přístavba rodinného domu ve Šternberku
  • studie dispozice
 • Stavební úpravy rodinného domu č.p.185 ve Slatinicích
  • projekt pro stavební povolení
 • Rodinný dům ve Veselíčku II.
  • projekt pro stavební povolení
 • Rodinný dům v Horce nad Moravou
  • projekt plynovodní přípojky + vnitřního plynovodu
 • Rekonstrukce střechy bytového domu v Břidličné
  • projekt pro stavební povolení
 • Garáž u rodinného domu v Bohuňovicích
  • projekt pro stavební povolení

2010

 • Novostavba rodinného domu v Bohuňovicích I.
  • změny a doplnění typového projektu, osazení do terénu, přípojky inženýrských sítí, inženýrská činnost
 • Novostavba rodinného domu ve Střeni
  • projekt dřevostavby systému „two by four“
 • Novostavba rodinného domu v Mezicích - nízkoenergetický dům blížící se pasivnímu standartu
  • studie, projekt pro stavební povolení
 • Novostavba rodinného domu v Bohuňovicích II.​
  • dřevostavba ze systému KLH, nízkoenergetický dům, inteligentní elektroinstalace, tepelné čerpadlo
  • studie, územní rozhodnutí, jednostupňový projekt, inženýrská činnost, koordinace při realizaci z pozice stavbyvedoucího, kolaudace
 • Novostavba rodinného domu v Bohuňovicích III.
  • studie, jednostupňový projekt, inženýrská činnost, položkový rozpočet
 • Rodinný dům ve Velkém Týnci
  • projekt zdravotechniky a projekt vytápění v rozsahu projektu pro stavební povolení
 • Příslušenství k rodinnému domu v Hlušovicích
  • projekt zahradního domku a zapuštěného bazénu – projekt pro stavební povolení

2011

 • Garáž – showroom pro historická vozidla
  • studie, územní souhlas, projekt pro stavební povolení, projekt pro provádění stavby, inženýrská činnost, položkový rozpočet, pomoc při výběru zhotovitele, autorský dozor
 • Demolice rodinného domu v Litovli
  • dokumentace bouracích prací
 • Novostavba rodinného domu v Hlubočkách
  • dokumentace bouracích prací, projekt pro stavební povolení
 • Stavební úpravy kotelen v areálu výrobního závodu Ondrášovka
  • projekt pro stavební povolení, položkový rozpočet
 • Novostavba rodinného domu s garáží a terasou v Líšnici u Prahy
  • studie, jednostupňový projekt
 • Rekreační chata Labská stráň
  • studie
 • Novostavba rodinného domu v Olomouci-Řepčíně
  • projekt pro územní řízení, projekt pro stavební povolení, projekt pro provádění stavby
 • Přístavba rekreační chaty v Mostkově
  • studie, projekt pro stavební povolení, inženýrská činnost, položkový rozpočet
 • Rodinný dům ve Štarnově
  • projekt pro provádění stavby – vytápění, střešní konstrukce
 • Rodinný dům ve Vsisku
  • pomoc při výběru zhotovitele, stavební dozor

2012

 • Rodinný dům, konírna a sklady ve Vésce
  • zaměření + projekt skutečného provedení stavby
 • Novostavba rodinného domu s garáží v Děčíně
  • studie, jednostupňový projekt
 • Stavební úpravy bytové jednotky 3+1 v panelovém domě v Olomouci
  • projekt pro stavební povolení
 • Kiosek a víceúčelové podium u víceúčelového hřiště v Bohuňovicích
  • studie stavebního záměru, vizualizace, položkový rozpočet
 • Novostavba rodinného domu v Bohuňovicích IV.
  • doplnění typového projektu, osazení do terénu, přípojky inženýrských sítí, inženýrská činnost
 • Půdní vestavba rodinné vily v Olomouci
  • studie, zaměření skutečného stavu, projekt pro stavební povolení, inženýrská činnost
 • Rekonstrukce chodníků před Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci
  • projekt pro ohlášení stavby, zajištění stanoviska památkářů, položkový rozpočet
 • Rodinný dům v Bělkovicích
  • stavební dozor/stavbyvedoucí, projekt skutečného provedení stavby, položkový rozpočet, příprava podkladů pro kolaudaci
 • Stavební úpravy podkroví rodinného domu v Šestajovicích u Prahy, projekt oplocení
  • studie dispozice, projekt pro provádění stavby
 • Vestavba malometrážního bytu – bytový dům v Bohuňovicích
  • studie, územní souhlas, projekt pro stavební povolení, projekt pro provádění stavby, inženýrská činnost, položkový rozpočet, autorský dozor
 • Rodinný dům v Červené Lhotě
  • stavební dozor, projekt pro provádění stavby – vnitřní instalace
 • Demolice stodoly v Hněvotíně
  • dokumentace bouracích prací, inženýrská činnost
 • Novostavba rodinného domu s garáží v Malšovicích, včetně příjezdové komunikace
  • studie, vizualizace, projekt pro územní rozhodnutí, jednostupňový projekt, položkový rozpočet

2013

 • Skladová hala v Lutíně
  • zaměření stávajícího stavu, projekt skutečného provedení stavby, příprava podkladů pro dodatečnou kolaudaci
 • Rodinný dům v Bělkovicích-Lašťanech
  • zaměření stávajícího stavu, projekt skutečného provedení stavby, příprava podkladů pro dodatečnou kolaudaci, kolaudace
 • Zastřešená plocha pro catering, oplocení, přípojky – Přírodovědecká fakulta v Olomouci
  • projekt pro stavební povolení, položkový rozpočet
 • Dům pro seniory v Bohuňovicích
  • zaměření skutečného stavu, projekt stávajícího stavu
 • Výrobní hala J&J Milling ve Šternberku
  • projekt pro provádění stavby – půdorys 1.NP, 2.NP, stropní konstrukce, položkový rozpočet
 • Garáž u nadstandardního rodinného domu v obci Třebušín
  • studie, projekt pro stavební povolení
 • Ubytovna v Olomouci-Řepčíně
  • studie, územní souhlas, projekt pro stavební povolení, inženýrská činnost, položkový rozpočet
 • Rodinný dům v Nasobůrkách
  • projekt pro stavební povolení
 • Opěrná zeď v obci Vrbátky
  • projekt pro stavební povolení, položkový rozpočet
 • Rodinný dům č.p. 40 a 48 v Olešnici u Bouzova
  • 2 x zjednodušená dokumentace - pasport stavby
 • Rekonstrukce koupelny v rodinném domě v Bohuňovicích
  • projekt pro provádění stavby, spárořezy
 • Stavební úpravy, přístavba a nástavba rodinné vily v Olomouci
  • studie, územní souhlas, jednostupňový projekt, položkový rozpočet, inženýrská činnost

2014

 • Rodinný dům v Olšanech u Prostějova I.
  • studie, projekt pro společné územní řízení a stavební povolení, inženýrská činnost
 • Rodinný dům v Dubčanech I.
  • studie, projekt pro společné územní řízení a stavební povolení
 • Rodinný dům v Olomouci-Černovíře
  • studie, projekt pro společné územní řízení a stavební povolení, inženýrská činnost
 • Rodinný dům ve Štarnově
  • studie, projekt pro společné územní řízení a stavební povolení, inženýrská činnost
 • Rodinný dům v Olomouci - Neředíně
  • projekt pro dodatečné stavební povolení
 • Rodinný dům v Olomouci - Nová ulice
  • studie, projekt pro územní řízení, projekt pro stavební povolení, inženýrská činnost
 • Výrobní hala J&J Milling ve Šternberku
  • projekt změny stavby před dokončením
 • Rekonstrukce koupelny v rodinném domě v Bohuňovicích
  • projekt pro provádění stavby, spárořezy
 • Přístavba Rodinného domu v Bohuňovicích
  • projekt pro ohlášení stavby
 • Rekonstrukce Rodinného domu v Červené Lhotě
  • prováděcí projekt TZB, přípojky inženýrských sítí, stavební dozor, pomoc při realizaci stavby
 • Rodinný dům ve Vrbátkách
  • výkon stavbyvedoucího

2015

 • Zahradní domek s krytým posezením a kryté stání pro auto - Štarnov
  • územní souhlas
 • Rodinný dům v Olšanech u Prostějova II.
  • studie, projekt pro ohlášení stavby, inženýrská činnost
 • Rodinný dům v Dubčanech II.
  • doplnění typového projektu do rozsahu projektu pro ohlášení stavby, inženýrská činnost
 • Demolice hospodářské budovy s výměnkem v Újezdu u Uničova
  • dokumentace bouracích prací
 • Provozní budova v areálu PROJECT-MALT spol. s.r.o.
  • studie stavebního záměru, propočet investičních nákladů